Alm bil
Depositum 6.000kr
Obligatoriske kørelektioner 16 x 525kr 8400kr
Leje af bil 550kr
Prøvegebyr 1000kr
Teori/manøvrebane/køreteknik 6250
Ialt 16200kr
Ekstra-udgifter
Ekstra lektioner 525kr
Lægeattest 400kr
Pasfoto 100kr
Førstehjælp 600kr
Tillæg for intensiv kursus 1000kr
Traktor kørekort
Teori 2500kr
Prøvegebyr 1000kr
Pr. kørelektion 650kr
Leje af traktor til køreprøve 650kr
Forvent ca. 4 kørelektioner
*Ret til ændringer forbeholdes*
Særlig køreundervisning
Teori 1250kr
Kørelektioner 8 x 525kr 4200kr
Leje af bil til køreprøve 550kr
Prøvegebyr 890kr
Ialt 6890kr
Kontrollerende køreprøve
Kørelektioner 2 x 525kr 1050kr
Leje af bil til køreprøve 550kr
Prøvegeby 890kr
Teori 2500kr
Ialt 4990kr
 Vedligeholdelses timer  á 45 min. 500kr
Trailer kørekort
Teori 800kr
Kørelektioner 6 x 600kr 3600kr
Leje af bil 600kr
Øvrige udgifter
Gebyr 280kr
Læge attest 500kr
Ialt 5780kr
*Ret til ændringer forbeholdes*